Att ge vidare

På söndag 9 feb kl 10 är det gudstjänst (igen!). Peter pastorn  fortsätter att predika om nådegåvorna. Jennie Utbult sjunger och  efteråt blir det kyrkfika – van eller ovan gudstjänstbesökare -välkommen med!