Bertil predikar!

Välkommen på gudstjänst på söndag 8 mars kl 10.00. Missionär Bertil Svensson predikar och det blir musik av Lena Björling och Sandra Saly. Barnens växtrike och sedan Kyrkfika efteråt.