Vi ses på söndag!

Välkommen på gudstjänst söndag 15 mars kl 10.00. Peter pastorn  predikar. Elisabeth Johansson är mötesledare och Lovsångsgruppen leder oss i gemensam sång.  Det är Barnens växtrike och efteråt kyrkfika. Van eller ovan gudstjänstbesökare – välkommen med!