Öppen kyrka -tisdagar

På tisdagar mellan kl 15 till 18 är du välkommen till kyrkan för stillhet, ljuständning o bön. Peter pastorn är också tillgänglig när kyrkan är öppen. Kl 17 har vi en gemensam bönesamling då vi sitter glest i bänkarna.