Pingstnovenan, dag 1

Publicerat 

Den 22 till 29 maj deltar vi i den ekumeniska pingstnovenan – ett tillfälle om dagen där vi kan läsa en bibeltext och be. Samma sak gör många av våra trossyskon runtom i Sverige och årets Pingstnovena har utsetts av Bjärka-Säbys ekumeniska kommunitet.

Förslag till ordning: Man sätter sig hemma och läser bibelordet, och ber sedan om
Guds Andes närvaro i våra kyrkors liv, och i varje enskilds liv.

Dagens bibeltexter:

Apg 1:1–14 – Vänta på det som Fadern har utlovat

Joh 14:15–26 – En Hjälpare som ska vara hos er för alltid