Gudstjänst för konfirmander

På Söndag 30 aug är det gudstjänst med konfirmation. Eftersom det är 50 gräns för antal deltagare är gudstjänsten öppen endast för konfirmander med familjer. Söndag 6 sept kl 10 firar vi gudstjänst i kyrkan igen med 50gräns.