Gudstjänst på plats!

På söndag 6 sept blir det gudstjänst på plats i kyrkan (dock behöver vi tillämpa 50gräns med antal deltagare. Gudstjänsten sänds inte via nätet). Peter Andersson predikar och Christer Helander är mötesledare. September månad är varannan gudstjänst på plats och varannan sänds på nätet (6 o 20 sept på plats och 13 o 27 sept via nätet),