Gudstjänst i kyrkan 20 sept

Välkommen till kyrkan och till gudstjänst på söndag 20 sept kl 10.00. Peter pastorn predikar o Peter Rydén sjunger. Vi följer folkhälsomyndighetens rekommendationer med avstånd och tillämpar 50-gränsen vad gäller antal deltagare.