”Låt oss börja bygga!”

Så svarade folket när Nehemja förmedlade visionen om att återuppbygga Jerusalems murar. Fortsätt lyssna till predikoserien om Nehemja av Peter Andersson på söndagsgudstjänsten 15 nov kl 10.00 -du kommer in på gudstjänsten via denna hemsida – Välkommen med!