Gudstjänst 22 nov

Välkommen på gudstjänst via nätet på söndag kl 10.00 Peter pastorn avslutar sin predikoserie om Nehemja. Du når gudstjänsten via hemsidan.