öppen kyrka tisdagar

Varje tisdag mellan kl 15till 18 är kyrkan öppen för bön o ljuständning och Peter pastorn finns också på plats