Gudstjänst 14 feb

Välkommen till gudstjänst via hemsidan på söndag 14 feb kl 10.00. Peter pastorn predikar och LarsGunnar Melkner är mötesledare Predikan utgår från Jesaja 52:13-15. Temat i kyrkoåret är ”kärlekens väg” och det är alla hjärtans dag finns det något samband?