Promenad o andakt

Välkommen med på promenad på söndag 30 maj. Andakt med Peter pastorn. Samling vid parkeringen Hofsnäs herrgård. Max åtta i varje grupp. Medtag eget fika.