Ta på dej din egen syrgasmask först!

Välkommen på gudstjänst på söndag 5 sept kl 10. Hur ska man tänka om uppmaningen på flygplanen? Egoistiskt eller inte. Det och Gal 6:2-5 predikar Peter pastorn över. JeanClaude Luobelo sjunger och Anna Trapp är mötesledare. Kyrkfika efteråt.