Gudstjänst 31 okt

Välkommen på gudstjänst på söndag. Vi börjar kl 10 som vanligt men kom ihåg att vi ställer om klockan! Peter pastorn predikar och Kristina Larsson och lena Björling sjunger. Anne Helene Sörböö är mötesledare. Kyrkfika eteråt.