Nye kyrkoherden predikar

Kom och lyssna på det nya pastoratets kyrkoherde Carolina Davidsson i vår kyrka söndag 19 nov kl 10. I Gudstjänsten sjunger Christer Helander och Peter Andersson är mötesledare. Vid kyrkfikat efteråt blir det en frågestund med Carolina om det nya pastoratet. van eller första gången? Välkommen till Equmeniakyrkan!