Gudstjänst med nattvard

På söndag 9 jan är det gudstjänst med nattvard. Peter pastorn predikar, Vi sjunger tillsammans. Givetvis väljer du själv om du vill ta emot nattvarden eller inte. Och så är det kyrkfika efteråt. Välkommen!