Missionärsbesök

Välkommen på gudstjänst på söndag 16 jan kl 10.00. Thailandsmissionärerna Gunilla o Vaesna Bun besöker oss och informerar om deras kommande arbete. Peter pastorn predikar och Peter Rydén sjunger. Elisabeth Johansson är mötesledare. Utgångskollekt till ”församlingens missionär”. P g a rådande restriktioner så kommer det att vara 50gräns för deltagare, inget kyrkkaffeoch gudstjänsten webbsänds.