Gudstjänst -utan restriktioner!

Välkommen på gudstjänst sön 13 feb. Utan restriktioner! Peter pastorn predikar. Håkan Romneborn är mötesledare. Vi firar nattvard (Det går givetvis bra att vara med utan att ta emot nattvarden) Kyrkfika efteråt.