Gudstjänst 13 mars

Välkommen på gudstjänst i Equmeniakyrkan på söndag kl 10.00. Peter pastorn predikar och Anna Trapp är mötesledare. Det blir också Nattvardsfirande i gudstjänsten. Kyrkfika efteråt.