Gudstjänst 3 april

Välkommen på gudstjänst söndag 3 april kl 10.00 i kyrkan. Peter pastorn predikar och tonår medverkar. Kyrkfika efteråt.