Lottakåren sjunger på söndag!

Välkommen på gudstjänst sön 10 april kl 10.00. Peter pastorn predikar och ”lottakåren”, Lotta Vårhall o Lotta Vårhall sjunger. Vi firar nattvard (givetvis frivilligt) och efter gudstjänsten kyrkfika.