Gudstjänst 24 april

På söndag 24 april är du välkommen att fira gudstjänst i kyrkan kl 10.00. Peter Andersson predikar och lovsångsgruppen medverkar. Christer Helander är mötesledare och vi firar nattvard. Kyrkfika efteråt.