Ekumenisk gudstjänst i Ulricehamns kyrka

På pingstdagen 5 juni kl 10.00 firar kyrkorna i Ulricehamn gudstjänst tillsammans i Ulricehamns kyrka. Peter Andersson predikar. Nattvard.