Gudstjänst 19 juni

Välkommen på Gudstjänst söndag 19 juni kl 10.00. Peter pastorn predikar, Anna Trapp är mötesledare. Vi firar nattvard och efter gudstjänsten är du välkommen på kyrkkaffe.