Ekumenisk gudstjänst 7 aug

Söndag 7 aug kl 10 firar kyrkorna i Ulricehamn gudstjänst tillsammans i Equmeniakyrkan. Martim Ljungqvist från Pingstkyrkan predikar, Henrik Lööw från Ulricehamns församling medverkar och Peter Andersson är mötesledare. Kyrkfika efteråt -välkommen med!