Gudstjänst på kyrkokonferensen i Vårgårda

På söndag 14 aug firar vi gudstjänst på kyrkokonferensen i Vårgårda Gudstjänsten börjar14.00. Avfärd från kyrkan 12.30. Efteråt förstärkt fika hos Peter pastorn. (50kr, barn 20 kr) Anmälan: lista på kyrktorget eller peter@equlricehamn.se senast ons 10 aug,