Cafégudstjänst 21 aug

På söndag 21 aug kl 10.00 är det cafégudstjänst med nattvard. Linda Zitka sjunger. Peter pastorn predikar vi fikar och firar nattvard -välkommen med!