Gudstjänst med välkomnande av team

Söndag 4 sept kl 10 firar vi gudstjänst med nattvard och välkomnar vårt nya ungdomsteam! Peter Andersson predikar. Christer Helander sång. Britt Inger Svensson mötesledare. Höstinsamling. Kyrkfika.