Gudstjänst 8 jan

V,älkommen på gudstjänst 8 jan. De vise männen är på G! Vad kan de hjälpa oss att se? Peter pastorn predikar. Nattvardsfirande (går alltid bra att ta vara med uta att ta emot nattvarden) Kyrkfika efteråt. Vi börjar kl 10.00