Scoutstart 18 jan

Hej och välkommen till en ny scouttermin. Vi startar den 18 januari klockan 18.00 och samlas då i Equmeniakyrkan. Vi lagar något gott och leker tillsammans. Är du ny och vill börja hos oss anmäl dig här. Programmet kommer i kalendern. För mer information se Equmeniasidan och Scoutsidan.

Vi välkomnar alla scouter, nya som gamla, utan förkylningssymtom.

Scoutledarna.