Teamet ansvarar för gudstjänsten

På söndag 30 april kl 10 är det gudstjänst (igen!) och vårt ungdomsteam med Sofia, Emma och Cornelia ansvarar för gudstjänsten med predikan mm! Välkommen med! Kyrkfika efteråt.