Avtackning av teamet

28 Söndag 28 maj 10.00 firar vi gudstjänst med nattvard (det går alltid bra att vara med utan att ta emot nattvarden).  Peter  Andersson predikar och det blir avtackning av teamet efter ett jättefint år i vår församling.Insamling av sommargåva. Kyrkfika efteråt.