Pastorn har ordet

Observera

Denna text publicerades första gången den 9 februari, 2019. Den kan därför innehålla information eller ståndpunkter som är inaktuella. Den finns tillgänglig på hemsidan för arkivändamål.

”Bibeln är boken som Gud oss gav den är kompassen på livets hav, följer vi den går vi ej i kvav. Bibeln är boken idag”

Ja, så lyder en kör som jag lärde mig i söndagsskolan. Du kan i stort sett fråga vilken äldre människa som helst, så har de flesta gått i söndagsskolan. Där fick barnen höra de spännande bibelberättelserna och lära sig en minnesvers.

Men det är med en viss oro,  som jag konstaterar att ju mer sekulariseringen tilltar, ju mer kommer bibelkunskapen att försvagas. Jag vill påstå att själva grunden i ett samhälle rämnar. Vad händer med våra barn och ungdomar, som aldrig får höra Guds ord?  Som är vårt rättesnöre, ett ljus på vår stig.

Vad har hänt med tio Guds bud? De som ligger som grund för Sveriges lag. De vill visa hur ett samhälle, folk och nation ska leva ett rent och civiliserat liv. Om jag/vi levde efter dem skulle nog världen se annorlunda ut. Därför känns det angeläget att under året predika om dessa bud, att predika Ordet, för tron kommer av predikan.

Bilden av blomman, som växer bland stenar för mina tankar till liknelsen om lantbrukaren som sådde säd, där en del av sådden föll på stenig mark, vilket betyder att den steniga marken är lik den människas hjärta som hör budskapet och tar emot det med glädje, men som inte har något djup i sig så att rötterna kan utvecklas. När svårigheter kommer avtar entusiasmen och hon överger sin tro.

Det är min bön att ditt hjärta skulle ta emot Ordet och låta det få lysa upp ditt inre, din vardag. Vårt inre och vår vardag påverkas lätt av den tuffa värld vi lever i och då behöver vi låta Bibelberättelserna lysa upp vår situation, så att glädjen över vår tro och församlingen kan lysa som solen. Att vi kan vara som blomman,  som trots omständigheterna står kvar mitt i det karga landskapet.

 

Åse Gardebrand Pastor