Pastorn har ordet

Observera

Denna text publicerades första gången den 24 juni, 2019. Den kan därför innehålla information eller ståndpunkter som är inaktuella. Den finns tillgänglig på hemsidan för arkivändamål.

Jag läste i en artikel om hur viktigt det var att ge en stabil grund till det uppväxande släktet. Det vill jag verkligen stryka under på och detta är något vi kan läsa i Bibeln om. Jesus hade gett folket instruktioner för hur de skulle leva, vilka ingredienser som var viktiga för att leva ett gott liv.

 ”Den som hör dessa mina ord och handlar efter dem liknar alltså en klok  man som byggde sitt hus på klippan. Regnet öste ner, floden kom och vindarna blåste och kastade sig mot huset, men det föll inte, för det var grundat på  klippan. Men den som hör dessa mina ord och inte handlar efter dem, han  liknar en dåre som byggde sitt hus på sanden. Regnet öste ner, floden kom och vindarna blåste och slog mot det huset, och det föll samman. Och dess fall var stort.”

Matt 7:24-26

Här handlar det om två personer som bygger på olika sätt. Här kan vi sätta in oss själva. Hur har vi som vuxna byggt vår grund? Och hur hjälper vi våra barn och ungdomar att bygga på den stabila grunden? Och vad är det för grund som Sverige bygger?

Här följer några ingredienser som är viktiga för att vi ska stå stadigt under livets stormar.

Vi behöver sätta tro och tillit till den skapar Gud som ville våra liv.

Vi behöver ha ett hopp som bär oss under livet och in i evigheten.

Vi nutidsmänniskor tror att vi klarar oss själva och vill inte vara beroende av   någon, men det är i gemenskap med Gud och varandra som livet får en mening.

Vi behöver kärlek och vi söker den på många olika sätt, men ingen kan ge oss större kärlek än Jesus Kristus själv som gett sitt liv för hela mänskligheten.

Om du vet vem du är, vem du tror på, att du upplever dig älskad av både Gud och människor, då har du en stadig grund att stå på.

Och det är detta vi som församling vill att många fler ska få del av. Vi vill vara   en fyr som lyser i mörkret!

 

Åse Gardebrand

Pastor & Församlingsföreståndare