Se på Jesus, jag vill lyfta min blick och se honom så såsom han är

Att se på Jesus och följa honom är att vandra på livets väg. Han som sa: Jag är vägen sanningen och livet. Om vi har bestämt oss för att gå en väg så gäller det att hålla blicken rakt fram och inte titta så mycket åt annat håll. Vägen slingrar sig ibland fram genom gröna landskap, ibland över karg mark, ibland över höga berg och nära stup.

Vi lever i en splittrad värld, vi ställs inför många val och det är mycket som vill fånga våra ögon och öron, mycket som vill tynga ner oss och hindra oss från att se på Jesus.

Ibland känner vi oss ensamma på vägen, och ibland är den full av glada medvandrare som uppmuntrar oss och det känns lätt att gå. Under vissa passager kan det vara frestande att vända om och ibland är det så eländigt så man har lust att bara sätta sig ner. Vi som började så bra har blivit stumma i benen och vi behöver vila.

Men utmed livets väg finns det depåer där vi får hämta ny kraft, där vi blir omplåstrade och Vinslövs Missionskyrka vill vara en sådan depå. Vi vill vara en fyr som lyser upp vägen. Vi vill finnas för varandra och vi vill att fler ska följa med på livets väg som heter Jesus och som leder hem till himlen.

Då har vi nått målet! Då väntar segerkransen för att Du höll ut hela vägen!!

Åse Gardebrand

Pastor & Församlingsföreståndare