…och däremellan kommer fastan…

En strof vi känner igen från en av våra julvisor. Vi påminns om att det mellan två stora högtider, jul och påsk, kommer ett mellanrum, det blir ett andrum, en paus.

Vad gör vi då med detta ”mellanrum” det vi benämner fastan? Denna tid, 40 dagar lång, är en förberedelsetid inför den stora högtiden påsk. Den som påminner oss om hur den gudomliga kärleken tar sig uttryck i att Jesus dör, men också uppstår. Här är vår räddning. Jesus dör för vår skull, så att vi kan få förlåtelse för det som trasats sönder i våra liv. MEN påskens budskap är också, att döden inte är slutet, utan att livet segrar, därför att döden besegrades då Jesus uppstod.

Fasta förknippar vid med att avstå från något. Så, låt oss tänka efter, vad vi under dessa 40 dagar kan avstå ifrån, till förmån för tid till eftertanke, reflektion, och större insikt av påskens stora budskap: att Jesus dog, men lever idag och vill finnas vid vår sida både i smärta och glädje.

Så, låt oss sakta in livstempot, unna oss lite tid för eftertanke i detta ”mellanrum” vi kallar fastan. Låt oss fästa uppmärksamheten på Gud men också på vad vi kan göra för varandra.

Varmt välkommen till Missionskyrkan, till gudstjänster och mötesplatser du ser i kalendern.

Britt-Marie Kaldéus-G:son

    vice församlingsföreståndare