Lev Guds nu!

Den uppmaningen står i en av våra nya härliga sommarpsalmer (PS o S 820).
Att leva i Nuet – är kanske något av det svåraste vi har att klara av. Det
är så lätt att leva en bit framåt i tiden eller också fastna i det som passerat.
I psalmen uppmanas vi ”Så lev Guds nu”. Att ta med sig ”NU-nyckeln” är
inte dumt. Den vill hjälpa mig att stanna upp, se vad jag har just NU. Vi behöver det, både för kropp och själ.


Guds önskan är att vi ska upptäcka att ”Han låter mig vila på gröna ängar och Han för mig till vatten där jag finner ro”. Han vill slå följe med oss och ge oss ro och vila i vårt inre, en trygghet, som ger energi och glädje. Min önskan är, att du kan låta den här sommaren få innehålla dagar som du tar vara på, dagar då du vågar leva i nuet, utan att jaga framåt.


Så lev Guds nu, av Guds nåd får du
ta mot var stund ur hans hand
och när dagen lång du hör fåglars sång,
hör du himmelens egna ljud.
Tacka för det och försök vila vid det.

Känn dig alltid välkommen till de oaser som våra gudstjänster och
samlingar vill vara denna sommar.


Du tillönskas mod, kraft och glädje ifrån Gud i dina sommardagar!

Britt-Marie Kaldéus-G:son
vice församlingsföreståndare

kaldeusgson@hotmail.com