Extrainsatt årsmöte för Equmenia

Ungdomsföreningen Equmenia Bergum bjuder torsdagen den 15 oktober klockan 19.00 in till extrainsatt årsmöte för alla medlemmar med anledning att försöka bli bidragsberättigade igen av Göteborgs stad.

Handlingarna finns tillgängliga senast en vecka före mötet. Kontakta ordförande Alexandra Persson A.persson39@gmail.com för att ta del av dessa.

Välkommen!