Välkommen till Equmeniakyrkan Bergum!

Vi vill vara en kyrka som bär ut budskapet om att det finns mening, upprättelse, hopp och gemenskap för människan. Vi vill visa på att Jesus kommer med värme, ljus, hopp, befrielse, mening och mål.

Att komma med glada nyheter är församlingens uppgift och Equmeniakyrkan Bergum vill vara en kyrka för hela livet. I Equmeniakyrkan är dina tankar och funderingar viktiga. Därför vill vi bjuda in just dig att vara med! Här sker Gudsmöte, liv, samtal, kreativitet, stillhet…

I fokus för vårt arbete står söndagens gudstjänster. Detta är dock inte allt. I församlingen finns BAS-grupper som ses regelbundet och ett stort barn- och ungdomsarbete som engagerar många ledare och deltagare. Om du är intresserad av något av dessa, ta kontakt med församlingen så ordnar vi gärna med det. Kanske vill du bara komma och hälsa på en gång, eller helt enkelt få lite information kring aktiviteterna? Hör av dig.

För dig som söker någon att samtala med om livets olika skeden så finns församlingen här även för det. Vår pastor tar gärna emot dig för samtal. Oavsett om du vill gifta dig, konfirmera dig, fråga om livet eller bara ha ett samtal över en kopp kaffe – församlingen vill möta dig i det.

Equmeniakyrkan Bergum har sina rötter i Svenska Missionskyrkan. Svenska Missionskyrkan har nyligen slagits samman med Svenska Baptistsamfundet och Metodistkyrkan i Sverige. Tillsammans bildar de Equmeniakyrkan. Läs mer på equmeniakyrkan.se.