Församlingens årsmöte

Equmeniakyrkan Bergum välkomnar den 7 februari till digitalt årsmöte. Årsmötet äger rum i anslutning till gudstjänsten som firas på samma sätt kl.10.30 där Tove Lilled predikar.
Handlingar finns redo två veckor innan utsatt datum, maila matspersson6@gmail.com för att ta del av dessa samt länken till mötet.