Församlingsmöte

I anslutning till gudstjänsten den 17 januari, bjuder Equmeniakyrkan Bergums styrelse in till församlingsmöte för att diskutera framtiden för kyrkans fastighet. För länk till gudstjänsten och församlingsmötet maila matspersson6@gmail.com.