Sång och musik

Observera

Denna text publicerades första gången den 13 januari, 2020. Den kan därför innehålla information eller ståndpunkter som är inaktuella. Den finns tillgänglig på hemsidan för arkivändamål.

Nu startar körer och Bk blås för terminen. Se kalendern för dag och tid. Betlehemskyrkans kör inleder året med ett ”miniprojekt” där vi övar sånger till gudstjänsten ”Till jordens yttersta gräns”. Alla sångglada är välkomna. Barnkören Sturekören startar sina övningar en vecka efter de andra. Till den är vi glada för om du anmäler ditt barn på www.bilda.nu/sturekoren