Kontakta oss

Betlehemskyrkan, Sturegatan 9, 702 14 Örebro
Tel 019 – 32 38 61
betlehemskyrkan.orebro@telia.com
Bankgiro 869-2410, Swish 123 680 21 85

Pastor och Föreståndare
Katarina Linderborg 072 565 24 60
Tillsammans med församlingens styrelse huvudansvarig för församlingens arbete. Katarina finns tillgänglig för enskilda samtal under tystnadsplikt.

Körpedagog
Kersti Esselwall-Smårs 070 658 44 91
Ledare för Sturekören och Betlehemskyrkans kör