Blåsmusikfestival

Söndag 26 januari kl 16 får vi lyssna till blåsmusik under ledning av Jan-Inge Hall. Andakt av Katarina Linderborg.