Upptäck Nu!

Upptäck nu! är en utflyktsdag för alla åldrar med
aktiviteter inspirerad av equmeniascout.
Barn kommer i sällskap med vuxen.
17 oktober upptäcker vi vindens kraft.

Samling kl 10.00 på parkeringen i vid Naturens Hus. Dagen avslutas kl. 13.00
Dagens aktiviteter kommer anpassas till de som kommer och de rekommendationer som ges för samlingar i corona-tider.
Dagen innehåller bl.a. en kortare vandring. Vagn går bra att ha med.
Ta med matsäck, det kommer finnas möjlighet att grilla.
Har du frågor, kontakta Betlehemskyrkans pastorsexpedition: betlehemskyrkan.orebro@telia.com Telefon 32 38 61