Upptäck Nu!

Upptäck Nu! är en utflyktsdag för alla åldrar med aktiviteter inspirerad av equmeniascout. Barn kommer i sällskap med vuxen. Den 14 november kl 10-13 upptäcker vi trons kraft. Dagen innehåller bl.a. en kortare vandring i kuperad terräng. Dagens aktiviteter kommer anpassas till de som kommer och de rekommendationer som ges för samlingar i corona-tider. Vi samlas och avslutar vid Sörbybacken. Ta med matsäck, det kommer finnas möjlighet att grilla.