Församlingstidning

Nu har Församlingstidningen för december-februari kommit. Det finns inte så detaljerat program i detta nummer heller, men mycket annan läsning. Läs här