Pilgrim i Parken – Pilgrims Walk for Future

Torsdagar kl 19 med start den 12 augusti inbjuds du till en timmes vandring och samtal i vår vackra stadspark.

Vi vandrar, samtalar och uppmanar varandra att ta jordens klimatnödläge på allvar. Vi är alla en pusselbit bland miljoner andra där vi var och en kan göra vår del mot ett hållbart liv. Samling vid stadsparksentrén Kristinagatan 6 .