Sång och Musik

Vi är fortfarande i en pandemi, men med försiktighet försöker vi ändå starta Bk blås och körövningarna den 25 augusti. Vi kommer att hålla till i kyrksalen där vi kan sitta glest och den som har några sjukdomssymptom stannar hemma.